Chương trình tại

Các trường đại học

Học bổng

Tổng hợp và cập nhật những thông tin học bổng trong và ngoài nước dành cho các bạn du học sinh

Học viên tại ISSILOO

Thông tin du học

“ISSILOO là trung tâm tiếng hàn rất dễ thương và thân thiện. Quan tâm đến từng học viên một.”

Nguyễn Văn Hiếu

Busan university - Busan

“Cô giáo dạy tiếng hàn nhiệt tình. Giáo trình nhẹ nhưng hiệu quả.”

Nguyễn Văn Hoan

Hankuk University of Foreign Studies

“Được các cô nhiệt tình hỗ trợ, cảm thấy động lực học tập.”

Tô Hoàng Khang

Chungbuk National University

“Ban đầu có chút khó khăn, nhưng được các cô hỗ trợ rất nhiệt tình”

Tô Hoàng Thịnh

Seoul National University of Science and Technology

Tự học Tiếng Hàn

ISSILOO